Liczba zarejestrowanych umów/zleceń w latach 2015-2021

 

Nr pozycji planowania Nazwa pozycji planowania  Liczba zarejestrowanych umów/zleceń
    2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Zamówienia z Placówek Naukowych PAN i Jednostek Badawczo-Rozwojowych 30 37 41 22 38 48 42
2 Zamówienia z Prywatnych Instytucji Niedochodowych - (Fundacje, Stow. Zawodowe, Partie Polityczne, Zw. Zawodowe, Zw. Konsumentów, Tow. Religijne, Osoby Fizyczne i Organizacje zajmujące się promocją, finansowaniem lub innymi formami wspomagania Badań Naukowych). 4 4 15 10 7 4 4
5 Zamówienia z innych Instytucji - (np. przemysł, spółki, itp.) 353 380 464 433 397 296 513
6 Zamówienia ze Szkół Wyższych 29 23 39 52 46 26 51
13 Zamówienia z Instytucji
i Przedsiębiorstw zagranicznych
20 32 28 31 29 37 27
14 Świadczenia własnych Jednostek Organizacyjnych 48 38 40 57 65 54 85
25 Zamówienia z Organów Administracji państwowej, terenowej, samorządowej, sądów i prokuratury 42 36 44 44 29 28 40
30 Ekspertyzy (opinie), prognozy, analizy, oceny 297 327 307 264 321 307 176
SUMA 823 877 978 913 932 800 938