Rejestracja prac na podstawie PPZ

  • W celu zarejestrowania pracy na podstawie PPZ (potwierdzenie przyjęcia zamówienia) należy przesłać drogą elektroniczną komplet dokumentów z określoną pozycją planowania oraz źródłem finansowania na wszystkich dokumentach:

1. PPZ  podpisane obligatoryjnie przez Dziekana lub osobę upoważnioną.

2. Kalkulacja wstępna – przygotowana na podstawie obowiązującego wzoru, uzupełniona czytelnym podpisem Kierownika zadania, Dziekana oraz Kwestor.

3. Harmonogram – przygotowany na podstawie obowiązującego wzoru, uzupełniony czytelnym podpisem Kierownika zadania i Dziekana. W przypadku, gdy Kierownik zadania nie posiada statusu samodzielnego pracownika naukowego, konieczny jest podpis bezpośredniego przełożonego np. Kierownika Katedry/Zakładu. Harmonogram obligatoryjnie musi zawierać uzasadnienie charakteru naukowego lub rozwojowego pracy.

4. Zamówienia od Zleceniodawcy  na podstawie którego zostało przyjęte zlecenie. 

Po zarejestrowaniu zlecenia numer zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres nadawcy.

  • Jednostka Organizacyjna sporządzająca dokumenty zobowiązana jest do ich poprawnego przygotowania oraz zebrania kompletu niezbędnych podpisów.

  • Nieprawidłowo przygotowane dokumenty zostaną odesłane z całym kompletem załączników do Jednostki w celu ich poprawy.

  • Dziekan/Dyrektor Jednostki Organizacyjnej ponosi pełną odpowiedzialność za treść przygotowanych dokumentów o wykonanie pracy badawczo-rozwojowej. 

  • DWAG nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzone do obiegu wzory dokumentów, które  nie pochodzą z obowiązujących na AGH aktów prawnych.