Potwierdzenie środków

 • Na podstawie dostarczonej do DWAG kalkulacji do pracy badawczo-rozwojowej, Jednostka potwierdza posiadanie środków finansowych na:

  - wyjazdy zagraniczne,
  - opłaty konferencyjne,
  - usługi obce,
  - środki trwałe do 10 000,00 PLN,
  - materiały eksploatacyjne.

 • Potwierdzenia środków na dokumentach realizowane są we wtorki i w piątki lub po wcześniejszym telefonicznym/mailowym ustaleniu.