Grupy Tematyczne

1.0 Grupa tematyczna Technologie informacyjne

   1.1 Informatyka

   1.2 Telekomunikacja

   1.3 Elektronika

2.0 Grupa tematyczna Nowe materiały i technologie

   2.1 Nanotechnologie

   2.2 Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

   2.3 Metalurgia

   2.4 Inżynieria biomedyczna

   2.5 Geoinżynieria

3.0 Grupa tematyczna Środowisko i zmiany klimatyczne

   3.1 Inżynieria środowiska

   3.2 Ochrona środowiska

   3.3 Gospodarka surowcami i odpadami

   3.4 Zrównoważony rozwój

4.0 Grupa tematyczna Energia i jej zasoby

   4.1 Technologie energetyczne

   4.2 Odnawialne źródła energii

5.0 Grupa tematyczna Górnictwo

   5.1 Technologie górnicze

   5.2 Gospodarka surowcami energetycznymi

   5.3 Inżynieria naftowa i gazownicza

   5.4 Geotechnika i budownictwo

6.0 Grupa tematyczna Inżynieria elektryczna i mechaniczna

   6.1 Elektrotechnika

   6.2 Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn

   6.3 Automatyka i robotyka

   6.4 Mechatronika

7.0 Grupa tematyczna Nauki ścisłe i przyrodnicze

   7.1 Matematyka

   7.2 Fizyka

   7.3 Chemia

   7.4 Geodezja

   7.5 Geologia i geofizyka

8.0 Grupa tematyczna Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne

   8.1 Zarządzanie i marketing

   8.2 Ekonomia

   8.3 Społeczeństwo informacyjne

   8.4 Socjologia, psychologia i filozofia

   8.5 Nauki polityczne i historyczne

 

Źródło: Uchwała nr 9/2007 Senatu AGH z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie wykazu grup tematycznych badań naukowych realizowanych w AGH