Dziedziny nauki, dyscypliny naukowe i artystyczne

KLASYFIKACJA DZIEDZIN NAUKI I DYSCYPLIN NAUKOWYCH ORAZ DYSCYPLIN ARTYSTYCZNYCH

Lp. Dziedzina nauki/sztuki Dyscyplina naukowa/artystyczna
  1 Dziedzina nauk humanistycznych 1) archeologia
2) filozofia
3) historia
4) językoznawstwo
5) literaturoznawstwo
6) nauki o kulturze i religii
7) nauki o sztuce
  2 Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 1) architektura i urbanistyka
2) automatyka, elektronika i elektrotechnika
3) informatyka techniczna i telekomunikacja
4) inżynieria biomedyczna
5) inżynieria chemiczna
6) inżynieria lądowa i transport
7) inżynieria materiałowa
8) inżynieria mechaniczna
9) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  3 Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu 1) nauki farmaceutyczne
2) nauki medyczne
3) nauki o kulturze fizycznej
4) nauki o zdrowiu
  4 Dziedzina nauk rolniczych 1) nauki leśne
2) rolnictwo i ogrodnictwo
3) technologia żywności i żywienia
4) weterynaria
5) zootechnika i rybactwo
  5 Dziedzina nauk społecznych 1) ekonomia i finanse
2) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
3) nauki o bezpieczeństwie
4) nauki o komunikacji społecznej i mediach
5) nauki o polityce i administracji
6) nauki o zarządzaniu i jakości
7) nauki prawne
8) nauki socjologiczne
9) pedagogika
10) prawo kanoniczne
11) psychologia
  6 Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych 1) astronomia
2) informatyka
3) matematyka
4) nauki biologiczne
5) nauki chemiczne
6) nauki fizyczne
7) nauki o Ziemi i środowisku
  7 Dziedzina nauk teologicznych nauki teologiczne
  8 Dziedzina sztuki 1) sztuki filmowe i teatralne
2) sztuki muzyczne
3) sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki