Zawarte porozumienia i umowy o współpracy / listy intencyjne w ujęciu rocznym: