Porozumienia o współpracy, umowy o współpracy, listy intencyjne, umowy konsorcjum (nie związane z projektami) i umowy o poufności (jedynie te, które są podpisywane na szczeblu centralnym)

Procedura podpisania ww. dokumentów

Wzory do pobrania*

Zawarte porozumienia i umowy o współpracy / listy intencyjne

Umowy planowane

* Strony dostępne tylko z komputerów podłączonych do Uczelnianej Sieci Komputerowej AGH