Archiwalne numery Kwartalnika "AGH dla Biznesu"

W  każdym  numerze  prezentowano wywiady  z  naszymi  pracownikami  na  temat  ich działalności  naukowej,  jak  również wykazy  wynalazków  i  patentów autorstwa  naszych naukowców oraz zestawienie wszystkich projektów badawczych prowadzonych w AGH.