Projekt KlastER w ramach GOSPOSTRATEG

Projekt Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER) jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Członkami konsorcjum realizującego projekt są Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych, a liderem jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii. 

W ramach projektu pracownicy Działu Współpracy z Administracją i Gospodarką AGH organizują szereg wydarzeń pozwalających przedyskutować strategiczne kwestie związane z transformacją energetyczną kraju. W Forach Energetyki Rozproszonej uczestniczą przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w przemiany energetyczne kraju – pracownicy administracji rządowej i samorządowej, naukowcy, osoby związane z różnymi sektorami gospodarki oraz liderzy lokalnych inicjatyw energetycznych. Prelekcje i debaty w ramach FER są przestrzenią obiegu myśli i rozwijania idei. Z kolei seminaria tematyczne poświęcone są wybranym zagadnieniom z obszaru energetyki rozproszonej w zakresie legislacji, ekonomii, spraw społecznych i technicznych. Ich celem jest rozbudzenie dyskusji, wymiana doświadczeń i wypracowanie rozwiązań w gronie ekspertów oraz konsumentów energii.

Pracownicy DWAG tworzą redakcję czasopisma „Energetyka Rozproszona”. Periodyk funkcjonuje w formie elektronicznej, a wybrane numery ukazują się równolegle
w wersji drukowanej. Na łamach czasopisma publikowane są głównie artykuły naukowe, ale znajduje się tam miejsce także na teksty popularnonaukowe, komunikaty, case studies czy specjalistyczne raporty skierowane do środowisk zainteresowanych rozwojem energetyki rozproszonej w Polsce.

Ważnym efektem realizacji projektu jest portal Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej www.energetyka-rozproszona.pl/. Zespół projektowy opracował jego koncepcję, brał udział w tworzeniu, a obecnie administruje stroną internetową. Można tu znaleźć relacje z bieżących działań projektowych, kolejne numery czasopisma „Energetyka Rozproszona”, a także aktualności z dziedziny energetyki z Polski i ze świata. Portal stwarza możliwość interakcji (m.in. poprzez zadawanie pytań ekspertom) oraz może pośredniczyć w zawiązywaniu nowych społeczności energetycznych (interaktywna mapa społeczności wraz z danymi kontaktowymi). Komunikacja pomiędzy redakcją strony a czytelnikami jest prowadzona również bezpośrednio – co miesiąc do subskrybentów portalu trafia newsletter zawierający zapowiedzi i podsumowania kolejnych działań projektowych oraz newsy ze świata energetyki.

W ramach szerokiej działalności promocyjno-informacyjnej zespół DWAG prowadzi transmisje organizowanych przez siebie wydarzeń w Internecie, archiwizuje je na kanale serwisu YouTube, a także publikuje ich tekstowe opracowania na stronie www.er.agh.edu.pl/wydarzenia. Pracownicy administrują kontami projektu KlastER na portalach Facebook, Twitter i LinkedIn.

Działania promocyjne Projektu KlastER,
Redaktorka prowadząca czasopisma "Energetyka Rozproszona":

Malwina Mus-Frosik
mus@agh.edu.pl
C-1, II p., pok. 213

Działania promocyjne Projektu KlastER,
Obsługa stron internetowych, mediów społecznościowych i organizacja wydarzeń:

Jakub Mirek
jamirek@agh.edu.pl
C-1, II p., pok. 212

Katarzyna Kwiatkowska
kkwiatkowska@agh.edu.pl
C-1, II p., pok. 212