18.06.2018

"Gminy samowystarczalne energetycznie?", 20 czerwca 2018 r. Centrum Informatyki AGH, ul. Kawiory 21


W imieniu organizatorów konferencji „Gminy samowystarczalne energetycznie?” zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Konferencja odbędzie się 20 czerwca 2018 r. w Krakowie w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej, ul. Kawiory 21. Konferencję organizują AGH, Klaster Energii Zielone Podhale oraz South Poland Cleantech Cluster Sp. z o.o.

Wydarzenie będzie poświęcone uwarunkowaniom rozwoju energetyki rozproszonej,  w szczególności w kontekście rozwijania klastrów energii oraz dążenia do samowystarczalności energetycznej gmin. Uczestnicy spotkania zapoznają się z możliwościami finansowania projektów wspierających samowystarczalność energetyczną gmin oraz wyzwaniami i uwarunkowaniami rozwoju klastrów energii w Polsce. Podczas konferencji zaplanowano również dyskusję panelową z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Energii, NFOŚiGW, klastrów oraz ekspertów, poświęconą regulacjom prawnym dla rozwoju gmin samowystarczalnych energetycznie. W programie przewidujemy również prezentację klastrów, które uzyskały certyfikat w konkursie ME. 

Udział w Konferencji jest bezpłatny, jednak, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, w razie zainteresowania proszę o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie:

https://klastryenergii.evenea.pl/

Decyduje kolejność zgłoszeń.