01.09.2022

Bilansowanie lokalne w funduszach europejskich dla województw. Aspekty techniczne, prawne, ekonomiczne i społeczne [NOWY TERMIN]

Po wakacyjnej przerwie ruszamy z nowymi inicjatywami w ramach projektu KlastER – zapraszamy na kontynuację naszego cyklu seminariów, w którym gościmy ekspertów związanych z branżą energetyczną. Seminarium 24: "Bilansowanie lokalne w funduszach europejskich dla województw. Aspekty techniczne, prawne, ekonomiczne i społeczne" odbędzie się już 13 września 2022 r. (wtorek) w godz. 10:00-12:00 w formule zdalnej, na platformie internetowej Webex.


Celem seminarium jest określenie, jakie przesłanki techniczne, ekonomiczne, prawno-organizacyjne oraz społeczne – w rozumieniu udziału poszczególnych prosumentów oraz odbiorców – powinny być spełnione, aby wdrożyć w ramach przygotowywanych i proponowanych projektów funduszy europejskich dla województw mechanizmy bilansowania lokalnego. Możliwości wprowadzenia takich rozwiązań wynikają z prac prowadzonych dotychczas w ramach projektu KlastER. Były one przedstawione w artykule Ryszarda Cetnarskiego, Serhiy Penskyyego i Karola Wawrzyniaka dotyczącym koncepcji usług autobilansowania, opublikowanym w czasopiśmie „Energetyka Rozproszona” 4, 2021: 19–39.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.  Prosimy o wcześniejszą rejestrację za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://app.evenea.pl/event/seminarium24/

Do wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, wysłany zostanie link i hasło umożliwiające udział w wydarzeniu. Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów, włączając się tym samym w dyskusję.

Aktualny program seminarium

 To dwudzieste czwarte wydarzenie z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Więcej informacji o wydarzeniach projektu KlastER.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).